Menu

background empresa

16/01/2008

En una reunió a l’Oficina de Science & Technology Ventures de Columbia University pregunto quin consideren que és l’element clau per a facilitar les relacions universitats – empresa, resumint molt i perdent matís, la resposta va ser: que els que gestionen la transferència de tecnologia tinguin una important trajectòria empresarial. I efectivament, a Columbia la gent que porta el que serien les OTRI a Espanya tenen un background empresarial d’altíssim nivell. Els resultats són espectaculars.

La missió de l’Oficina és :

«!The mission of STV is to transfer inventions and innovative knowledge to outside organizations for the benefit of society on a local and global basis.
Whenever appropriate, this is to be carried out at going commercial rates so that discretionary funds are brought into the University to improve educational and research activities and capabilities.»