Menu

Renovar les polítiques de promoció econòmica

10/01/2008

Si us interessa en el darrer número (59) de la revista If… que publica Infonomia hi ha aquest article sobre la renovació de les polítiques públiques de pomoció econòmica.