Menu

Comunicació: pensar i llegir les organitzacions

16/12/2007
Hi ha pocs factors tan transversals a les organitzacions com la comunicació. És difícil assolir èxit en la fidelització dels clients, en un sòlid posicionament estratègic, en la motivació dels equips, de les persones, en disposar d’un sistema de lideratge eficient, si la comunicació no funciona. En aquest sentit els requeriments de gestió de la comunicació són cada dia més estratègics i no és estrany que els perfils dels gestors de la comunicació vagin canviant. Els nous perfils professionals són de gent que han de representar aquesta transversalitat. Professionals amb gran capacitat per llegir les organitzacions i el seu entorn, que més enllà de ser bons tècnics en el desenvolupament dels instruments habituals de la comunicació, han de ser capaços de pensar estratègicament les organitzacions. La comunicació sense pensament estratègic és un exercici superficial.