Menu

Innovation Nation

05/12/2007

El llibre de John Kao, Innovation Nation publicat per Free Press (2007) és un exercici escrit en clau molt nordamericana en relació a la pèrdua de lideratge en innovació que l’autor constata en els Estats Units. Vist des d’Europa, on les xifres en innovació no ens molt favorables en conjunt pot semblar un exercici reconfortant que algú des de l’altre costat de l’Antàntic es fixi en tres models internacionals (Filàndia, Irlanada i Singapur) i constati l’emergència inaturable d’Àsia en la nova geografia de la innovació. En tot cas, l’anàlisi sobre decadències que fa Kao nosaltres ens el podriem aplicar corregit i augmentat. M’ha semblat interessant la descripció que fa del «Innovation Hub» de San Diego i la seva proposta de replicar el model en el país en 20 hubs similars. No em sembla un llibre ben resolt en les seves propostes, però fa de bon llegir ni que sigui per títols de capítols com «What’s good for the world is good for America». La perspectiva autocrítica de Kao és en sí mateix innovadora.