Menu

Catalunya i l’Open Innovation.

24/11/2007

El món empresarial capdavanter en innovació està vivint un canvi de paradigma important en la seva manera d’innovar. Poc a poc s’abandonen els models tancats d’innovació per impulsar la Innovació Oberta i procurar convertir en una fortalesa el fet que hi hagi molt més coneixement rellevant i accessible fora de les pròpies empreses que dintre les mateixes. Així, el més important ja no és només la capacitat de desenvolupar nou coneixement en els departaments de R+D, sinó la capacitat d’aprofitar el coneixement que provinent d’altres empreses, universitats o centres de recerca, s’acaba convertint en innovació, és a dir, en noves solucions, nous models de negoci o nous productes i serveis en el mercat. Catalunya ha d’estar molt atenta a aquest canvi de paradigma i intentar aprofitar les oportunitats que la innovació oberta li ofereix. De fet, l’impuls del Pacte per a la Recerca i la Innovació que el Govern proposarà hauria de ser, en si mateix, una gran oportunitat. Resulta imperatiu alinear estratègicament la relació de les empreses tractores amb les pime, i d’aquest conjunt, amb les universitats, centres de recerca i les polítiques públiques desenvolupades pel Govern. El fruit d’aquest alineament ha de mesurar-se en resultats d’innovació, una innovació més oberta, en el que les membranes de les empreses entre elles i amb les universitats i centres de recerca siguin més poroses i fructíferes. Catalunya hauria de procurar ser un dels millors escenaris per a la innovació oberta del món. Un escenari on cercar el coneixement a costat de casa o a l’altre punta de món i on trobar els agents públics i privats, les eines, el finançament que permetessin que innovar a Catalunya, sigui més fàcil que en d’altres regions del món. Aquest és un repte de país en majúscules, al que només respondrem efectivament amb visió estratègica, un sistema de lideratge públic – privat potent i un suport de les administracions àgil, consistent i continuat. Les administracions no ajudaran la innovació sinó són innovadores i, avui per avui, són molt més inercials que innovadores.

Ens urgeix canviar el xip, hem de construir una mena de coalició dels que entenen per on va la nova innovació oberta al món empresarial, dels que volem canviar radicalment la universitat per convertir-la en una institució líder de la societat i economia del coneixement i dels que volen innovar i desburocratitzar les administracions. Necessitem aquesta coalició. Quin dia ens trobem?